Chỉ cần gõ từ khóa “Dubai Việt Nam” trên Google, hay bất cứ công cụ tìm kiếm nào, thì ngay tức thì bạn sẽ “ngập ngụa” trong một loạt các hình ảnh check-in chỉ